نخ ابریشم
  • نخ ابریشم
  • نخ ابریشم

حوله استخری نخ ابریشم

قیمت: 950,000 ریال
قیمت برای شما: 900,000 ریال

حوله استخری و نیمه حمامی

مارک ایلیا

نخ ابریشم

گلدار برجسته

بدون پود دهی و رنگ ثابت