پاریس صورتی

حوله نانو 50 × 100

قیمت: 500,000 ریال
قیمت برای شما: 450,000 ریال

حوله استخری و نیمه حمامی 

نانو  با قدرت جذب آب فوق العاده بالا

طرح پاریس